SVG > larangan pengangkutan pengawalseliaan simbol